Za energie ve vlhkém domě utratíte více peněz než v suchém. Nenechávejte svou nemovitost zbytečně trpět. Volejte bezplatnou linku 800883883 pro konzultaci vysoušení zdiva metodou OsmoDry® zdarma.
 
Zavolat zdarma
    Po-Ne 9.00-21.00

Telefon 800 883 883

Pro bezplatnou konzultaci volejte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začněte bezplatnou konzultací

Reference OsmoDry® technologie

Prozkoumejte vybrané příklady aplikace systému OsmoDry® a prohlédněte si vybrané reference.

Video reference číslo 10

Rodinný dům, Brno

Popis případu číslo 1a

Starší rodinný dům trpěl vzlínající vlhkostí řadu let. Stavební zásah byl v tomto případě riskantní a zvolená technologie OsmoDry® byla optimální zejména pro svou neinvazivnost.

Řešení případu číslo 1b

Systém OsmoDry® efektivně odvlhčil nemovitost. Vlhkost a dlouhodobé plísně se již neobjevily.

Odvlhčeno o u případu číslo 1

Rodinný dům byl odvlhčen o 73 %.

Video reference číslo 1

Základní škola, Mladá Boleslav

Popis případu číslo 4a

Učitelská sborovna budovy příspěvkové organizace vykazovala vysokou míru vlhkosti. Na řadě míst se tvořila odolná plíseň.

Řešení případu číslo 4b

Přístroj OsmoDry® byl instalován na vybrané místo tak, aby svým rozsahem optimalizoval pokrytí nejvíce problematických míst. Kritická vlhkost ustoupila v řádech dní. Plíseň se již znovu neobjevila.

Odvlhčeno o u případu číslo 4

Základní škola byla odvlhčena o 97 %.

Textová reference k případu číslo 4

“Ani po 6 letech bojů se nám nepodařilo zabránit výskytu vlhka, zápachu a plísni ve sborovně, kde naši učitelé pobývají během dne. Udělali jsme několik pokusů s dostupnými materiály, sanace omítek a permanentně větrali. Problémy nekončily. Díky přístroji OsmoDry® se situace poprvé diametrálně změnila. Zápach zmizel a vlhkost je konečně v normě.”

– Mgr. Václav Kolman, ředitel

Obecní úřad, Lichoceves

Popis případu číslo 2a

Budova obecního úřadu se potýkala s vlhkostí několik let. Plíseň postupem času téměř nedovolovala využívat prostor pro veřejnost.

Řešení případu číslo 2b

Odvlhčení pomocí systému OsmoDry® přineslo rychlou úlevu úředníkům i občanům.

Odvlhčeno o u případu číslo 2

Obecní úřad byl odvlhčen o 81 %.

Textová reference k případu číslo 11

“Spolupráce proběhla naprosto v pořádku. Zařízení OsmoDry® pracuje k velké spokojenosti naší obce. Oceňujeme veškeré služby i přístup zaměstnanců firmy. Jsou velmi ochotní a vstřícní. Systém doporučuji do podmínek, jako jsme měli my. Šetří peníze."

– Ing. Jiří Rydval

Rodinný dům, Brno

Popis případu číslo 2a

Suterén objektu byl rekonstrukcí přeměněn na bytovou jednotku. Vzlínající vlhkost způsobila vlhkostní mapy a nárůst zápachu.

Řešení případu číslo 2b

Instalací přístroje OsmoDry® došlo k odvlhčení suterénní bytové jednotky a po následné opravě vlhkostí poškozených omítek je byt plně užíván.

Odvlhčeno o u případu číslo 2

Nemovitost byla odvlhčena o 38 %.

Textová reference k případu číslo 2

“Dlouhou dobu jsem váhal s odvlhčením zdiva pomocí OsmoDry®. Oslovila mne nabídka realizace ve zkušebním provozu. Zaplatil jsem jen vratnou zálohu. Firma provedla realizaci a po půl roce jsem si byl jistý výsledkem odvlhčení. Teprve pak jsem zaplatil celou zakázku."

– Jiří Kovács, majitel

Pivovar a restaurace U Fleků, Praha

Popis případu číslo 5a

Se vzlínající vlhkostí restaurace bojovala dlouhou dobu. Nepříjemné ovzduší a vznikající mapy na zdech snižovali atraktivitu prostředí pro zákazníky.

Řešení případu číslo 5b

Již po 6 měsících od instalace přístroje OsmoDry® bylo zaznamenáno výrazné zlepšení podmínek.

Odvlhčeno o u případu číslo 5

Nemovitost byla odvlhčena o 68 %.

Textová reference k případu číslo 5

“Zkušenosti s technologií OsmoDry® mám velice velmi dobré. Jsme spokojeni. Splnilo to, co jsme chtěli. Došlo ke snížení vlhkosti. Domluva a komunikace s techniky byla naprosto v pořádku.”

– Ivo Brtník, spolumajitel

Bytový dům Plzeňská, Praha

Popis případu číslo 3a

Nemovitost čelila vlhkému zdivu zejména ve sklepních prostorách. Hrozilo, že pokud nedojde k zásahu, dojde k tvorbě plísní na velkých plochách.

Řešení případu číslo 3b

V budově jsme umístili 2 přístroje OsmoDry®. Po 2 týdnech provozu začala vlhkost ustupovat a po 6 měsících došlo k výraznému snížení vlhkosti.

Odvlhčeno o u případu číslo 3

Nemovitost byla odvlhčena o 67 %.

Textová reference k případu číslo 3

“Děkuji za vyřešení problému s vlhkým zdivem. Dlouho jsme hledali vhodý postup. Je skvělé, že se odvlhčení provádí bez stavebního zásahu, protože máme řadový dům."

– Rudolf Přecechtěl

Mateřská škola, Neznašov

Popis případu číslo 6a

Mateřská škola narážela na vzlínající vlhkost dlouhou dobu. Několik variant odvlhčení včetně stavebního zásahu neproběhlo úspěšně.

Řešení případu číslo 6b

Přístroj OsmoDry® trvale zbavil mateřskou školu vlhkosti již za několik měsíců.

Odvlhčeno o u případu číslo 6

Mateřská škola byla odvlhčena o 75 %.

Textová reference k případu číslo 6

“Naše obec přistoupila k přestavbě školky. Budova byla rekonstruována již v minulosti. Především proto, aby se zamezilo vlhnutí zdiva z neizolovaného sklepa. Pro obec se tak znovu otevřel problém a do jeho vyřešení nebylo možné přistoupit k dalším náročným stavebním zásahům, které by vzlínající vlhkost omezily.

Stavební dozor nám doporučil systém OsmoDry®. Nezávazná schůzka se zástupci firmy mě přesvědčila a přístroj jsme nainstalovali. Po půl roce plného je dle provedených kontrolních měření jednoznačně prokázané snížení vlhkosti na zcela normální hodnoty. Školku jsme konečně zbavili vlhkých zdí. Vše proběhlo čistě, bez podřezávání stěn, bez chemie, ekologicky, v krátkém časovém intervalu. A určitě i levněji.”

– Ing. Karel Tůma, starosta

Rodinný dům, Pohořany

Popis případu číslo 7a

Rodinný dům ohlodávala vzlínající vlhkostí přes 10 let a její míra nepřetržitě narůstala. Jakmile se v domě začala objevovat plíseň, majitel se rozhodl situaci urychleně řešit.

Řešení případu číslo 7b

Proběhla instalace přístroje OsmoDry®, který do půl roku dům kompletně zbavil vlhkosti a problém vyřešil.

Odvlhčeno o u případu číslo 7

Nemovitost byla odvlhčena o 89 %.

Textová reference k případu číslo 7

“V domě byla vlhkost zapříčiněná špatným vytápěním. Děda to celou dobu řešil nevhodně – zatopil jednou za čas a to bylo vše. Vlhkost je naštěstí pryč a nové plísně se v domě nevyskytují. Při druhé sondě byla zeď úplně v pořádku. Technik, který to u nás řešil, byl mladý klučina, ale už měl něco za sebou, měl zkušenosti. Bylo vidět, že přístroj neinstaluje poprvé.”

– Vladimír Spáčil, majitel

Dům, Hradec Králové

Popis případu číslo 8a

Ve starším domě byla v minulosti zazděna většina větracích otvorů. Vlhkosti a zápach bylo prakticky nemožné odstranit pravidelným větráním.

Řešení případu číslo 8b

Přístroj OsmoDry® nemovitost výrazně odvlhčil. Kontrolní měření potvrdila vhodnost aplikované metody.

Odvlhčeno o u případu číslo 8

Nemovitost byla odvlhčena o 43 %.

Textová reference k případu číslo 8

“V našem sto let starém domě byla v minulosti zazděná část větracích otvorů a budovu trápila vlhkost. Po instalaci zařízení OsmoDry® došlo k silnému poklesu vlhkosti. Na základě vlastního měření jsem zjistil, že vlhkost klesla. Dokonce i pohledově jsou teď prostory sušší.”

– Tomáš Kremer, majitel

Rodinný dům, Oskořínek

Popis případu číslo 9a

Kvůli včas neodhalené ucpané kanalizaci začala vlhkost vzlínat i do zdí rodinného domu. Po pěti letech se majitelé rozhodli hledat řešení.

Řešení případu číslo 9b

Přístroj OsmoDry® problém s vlhkostí zcela vyřešil. Vlhkost ve zdech výrazně poklesla a v budově se dále neprojevuje.

Odvlhčeno o u případu číslo 9

Nemovitost byla odvlhčena o 69 %.

Textová reference k případu číslo 9

“Zhoršováním stavu kanalizace se zvýšila úměrně i vlhkost ve zdi. Několik let jsme se problému nemohli zbavit. Rozhodli jsme se situaci řešit přístrojem Osmodry®. Jde vidět snížení míry vlhkosti. Technik byl kompetentní a doporučil další postup. Závěrečné měření ve zdech ukázalo v hodnotách velký rozdíl. Výsledek je znát i na pohled na omítce – rozhodně je sušší.”

– Miroslav Masák, majitel

Rodinný dům, Božetice

Popis případu číslo 10a

Rodinnou stavbu trápila vlhkost a plíseň delší dobu. Postupem času se pro obyvatele stala nesnesitelnou a donutila majitelku hledat vhodné řešení.

Řešení případu číslo 10b

Za necelý 1 rok používání přístroj OsmoDry® výrazně odvlhčil nemovitost. Vlhkost je pryč a plísně se již na zdech neobjevují.

Odvlhčeno o u případu číslo 10

Nemovitost byla odvlhčena o 65 %.

Textová reference k případu číslo 10

“Měla jsem dlouhodobě vlhký starý dům. Sloužil jako chalupa. Na zimu jsme tam nejezdili a celý jsme ho zavřeli. Po příjezdu byl vždy vlhký a byla cítit i plíseň. Nainstalovali jsme přístroj OsmoDry®. Po roce vlhkost výrazně klesla. Z mé zkušenosti mohu říct, že tam, kde byla cihla, vlhkost klesla výrazně z 15% na 5%. U kamene o něco méně, ale výsledek pořád stojí za to.”

– Květoslava Hýsková, majitelka

Hudební Divadlo v Karlíně, p.o. , Praha

Popis případu číslo 10a

Hudební divadlo Karlín je jedním z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Před rekonstrukcí bylo i divadlem s největší kapacitou - 1244 sedadel. Z některých sedadel však nebyl dobrý výhled a tak nově rekonstruované divadlo má „pouze“ 921 pohodlných míst.

Zakázka na odvlhčení části prostor divadla

Odvlhčeno o u případu číslo 10

Odvlhčili jsme nemovitost o 81,25 %

OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všechna práva vyhrazena. Cookies. B-GC